ວິຊາພາສາລາວ

  • Course level: All Levels

Topics for this course

25 Lessons03h 25m

ບົດທີ 1 ການກຳເນີດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາສາລາວ (ພາກ I)

ບົດທີ 2 ຕົວອັກສອນລາວ (ພາກ II)

ບົດທີ 3 ຫຼັກການຂຽນພາສາລາວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ບົດທີ 4 ຊະນິດຂອງຄຳເວົ້າ

ບົດທີ 5 ປະເພດຂອງຄຳເວົ້າ

ບົດທີ 6 ຄວາມໝາຍ ແລະ ປະເພດຂອງວະລີ

ບົດທີ 7 ຄວາມໝາຍ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງປະໂຫຍກ

ບົດທີ 8 ການແຕ່ງກາບກອນປະເພດຕ່າງໆ

ບົດທີ 10 ການຂຽນບົດພິສູດ

ບົດທີ 13 ຈຸດປະສົງ ມາລະຍາດ ແລະ ຫຼັກການອ່ານພາສາລາວທີ່ຖືກຕ້ອງ

ບົດທີ 14 ການຟັງເພື່ອຈັບໃຈຄວາມ ແລະ ການເຝຶກຝົນການຟັງ

ບົດທີ 15 ການໂຕ້ວາທີ

Free

Material Includes

  • ວິຊານີ້ ມີ 13 ຄຣິບ 3 ຊົ່ວໂມງ 25 ນາທີ
  • ມີບົດຮຽນໃຫ້ດາວໂຫລດໄດ້ຟຣີ
  • ສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ຜ່ານມືຖື, ແທບເລດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ
  • ຮຽນໄດ້ທຸກທີ່, ທຸກເວລາ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?