ວິທີເຮັດແຈ່ວບອງ

  • Course level: All Levels

Topics for this course

1 Lessons06m 50s
Free

Material Includes

  • ສ່ວນປະສົມ ແລະ ອຸປະກອນ
  • 1 ໜັງຕົ້ມແລ້ວ 10 ກິໂລ
  • 2 ໝາກເຜັດໆ 2 ກິໂລ
  • 3 ຫົວເຜັດບໍ່ເຜັດ 2 ກິໂລ
  • 4 ຜັກທຽມແຫ້ງ ຈືນ ແລະ ບົດ 3,5 ກິໄລ
  • 5 ຄ່າຕາກແຫ້ງແລ້ວບົດ 1/2 ກິໂລ
  • 6 ແປ້ງນົວ 1 ກິໂລ
  • 7 ນ້ຳປາ 7 ແກ້ວ
  • 8 ນ້ຳຕານ 7 ກິໂລ
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?