ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ໄດ້ສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ ທ່ານສາມາດເລືອກຮຽນວິຊາໃດກໍ່ໄດ້ ຮຽນໄດ້ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ

ວິຊາຮຽນສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນບຳລຸງ

ປະຈຸບັນ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ບັນທຶກວີດີໂອການສອນໄດ້ 4 ວິຊາ ແລະ ວີດີໂອສອນວິຊາຊີບຂັນພື້ນຖານ ທັງໝົດ 158 ວີດີໂອ

ດາວໂຫຼດປື້ມຕຳລາຮຽນ

ນັກຮຽນສາມາດດາວໂຫຼດປື້ມຕຳລາຮຽນໄດ້ຕາມໄຟລ໌ທີ່ພວກເຮົາຈັດລຽງໄວ້ ລຸ່ມນີ້

ຂ່າວສານ ກສນ

ອັບເດດຂ່າວໃໝ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຂ່າວກອງປະຊຸມ ຂ່າວຝຶກອົບຮົມ ຂ່າວລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ແລະ ຂ່າວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ


ຮູບລົງຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ການຮຽນ-ການສອນ, ການເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?