ວິທີເຮັດເຂົ້າໂຄບ

  • Course level: All Levels

Topics for this course

1 Lessons5m

ວິທີເຮັດເຂົ້າໂຄບ

Free

Material Includes

  • ສ່ວນປະສົມ ແລະ ອຸປະກອນ
  • 1 ເຂົ້າໜຽວ
  • 2 ເກືອ
  • 3 ບ້ວງ
  • 4 ໄມ້ດ້າມ
  • 5 ຖ້ວຍນ້ຳ
  • 6 ຫວດ
  • 7 ໝໍ້ໜຶ້ງ
  • 8 ແຕະຕາກເຂົ້າໂຄບ
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?