ວິທີເຮັດເຂົ້າຂຽບ

  • Course level: All Levels

Topics for this course

1 Lessons06m 57s

ວິທີເຮັດເຂົ້າຂຽບ

Free

Material Includes

  • ສ່ວນປະສົມ
  • 1 ແປ້ງ
  • 2 ເກືອ
  • 3 ແປ້ງນົວ
  • 4 ນ້ຳຕານ
  • 5 ສີ
  • 6 ພັກທຽມບົດ
  • 7 ນ້ຳຮ້ອນ
  • 8 ຕອງ
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?