ວິຊາໄອຊີທີ

  • Course level: Beginner

Topics for this course

3 Lessons45h

ບົດທີ1 ການສ້າງເວັບໄຊ?

ການສ້າງເວັບໄຊຫ້ອງການ ໂດຍນຳໃຊ້ໂປຣແກຣເວີດເພຣດ wordpress

ບົດທີ2 ການສ້າງເມນູ

Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?