ວິຊາວັນນະຄະດີ

  • Course level: All Levels

Topics for this course

32 Lessons5h

ບົດທີ 2 ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງລາວປະເພດຄຳຮ້ອຍແກ້ວ

ບົດທີ 3 ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງລາວປະເພດຄຳຮ້ອຍກອງ

ບົດທີ 5 ວັນນະຄະດີປະຫວັດສາດ

ບົດທີ່ 9 ວັນນະຄະດີລາວໃນສັດຕະວັດທີ່ XVII – XIX (ພາກທີ III)

ບົດທີ 11 ການກໍາເນີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວນະຄະດີປັດຈຸບັນໂດຍສັງເຂບ (ພາກທີ IV ວັນະຄະດີປັດຈຸບັນຂອງລາວ)

ບົດທີ 12 ເມືອງລາວສວຍງາມຮັ່ງມີ (ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ປີ1909-1994)

Free

Material Includes

  • ວິຊານີ້ ມີ 13 ຄຣິບ 3 ຊົ່ວໂມງ 25 ນາທີ
  • ມີບົດຮຽນໃຫ້ດາວໂຫລດໄດ້ຟຣີ
  • ສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ຜ່ານມືຖື, ແທບເລດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ
  • ຮຽນໄດ້ທຸກທີ່, ທຸກເວລາ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?