ວິຊາວັນນະຄະດີ

Categories: ວິຊາຮຽນ
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

ບົດທີ 2 ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງລາວປະເພດຄຳຮ້ອຍແກ້ວ

ບົດທີ 3 ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງລາວປະເພດຄຳຮ້ອຍກອງ

ບົດທີ່ 9 ວັນນະຄະດີລາວໃນສັດຕະວັດທີ່ XVII – XIX (ພາກທີ III)

ບົດທີ 11 ການກໍາເນີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວນະຄະດີປັດຈຸບັນໂດຍສັງເຂບ (ພາກທີ IV ວັນະຄະດີປັດຈຸບັນຂອງລາວ)

ບົດທີ 12 ເມືອງລາວສວຍງາມຮັ່ງມີ (ທ່ານ ພູມີ ວົງວິຈິດ ປີ1909-1994)

Translate »
Open chat
1
nonformal.edu.la
ສະບາຍດີ Hello
ມີຫຍັງໃຫ້ຊ່ວຍບໍ່ເຈົ້າ?
Can we help you?