ໂຄງການສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

ໂຄງການສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ ຈິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ

Read More

ການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດວຽກນຳທີມງານຖ່າຍທຳສູນໄອຊີທີຫຼວງພະບາງ

ໃນວັນທີ່ 14.9.2021  ຜ່ານມາກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຖ່າຍທຳສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບດິຈິຕາລ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພິລານີ ພິດສະໄໜ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

Read More

ພິທີມອບ-ຮັບ ສື່ການຮຽນ-ການສອນດິຈິຕາລ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 8 ເດືອນ ທັນວາ ( 12 ) 2021 ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 2:00 ນ. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ) ຮ່ວມກັບ ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ

Read More