ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍລະບົບບໍາລຸງ ມ.7 ທົ່ວປະເທດ, ສົກຮຽນ 2021-2022

ຄັ້ງວັນທີ 21-22 ກໍລະກົດ 2022 ແຂວງ ວຽງຈັນ ສູນ ກສນ ເມືອງ ກາສີ ສູນ ກສນ ເມືອງ ວຽງຄໍາ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ສູນ ກສນ ເມືອງ….. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຂຽງຂວາງ ແຂວງ ຫົວພັນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

Read More

ໂຄງການສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ

ໂຄງການສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ ຈິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສູນໄອຊີທີ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ

Read More

ການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດວຽກນຳທີມງານຖ່າຍທຳສູນໄອຊີທີຫຼວງພະບາງ

ໃນວັນທີ່ 14.9.2021  ຜ່ານມາກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຖ່າຍທຳສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບດິຈິຕາລ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພິລານີ ພິດສະໄໜ ຮອງຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

Read More

  • 1
  • 2